Kazania - archiwum

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...
Pole uprawne
Piotr Gąsiorowski
Marka 4:1-9
37 min 58 sek
Views: 1137
Kim jest Słowo dla Ciebie?...
Dar
Piotr Gąsiorowski
Sędziów 13:20-14:20
29 min 58 sek
Views: 1478
"To co otrzymujemy, bardziej świadczy o darczyńcy niż o obdarowanym..."
Jednorożec
Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 150
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...
Proście, a będzie wam dane...
Wiliam Shaw
Mateusza 7:7-11
27 min
Views: 137
Nie wiem jak to jest z wami, ale ja czasami kiedy się modlę czuję, jakby moje modlitwy nie były wysłuchane... Modlę się o chleb, a otrzymuję kamień...
WOW
Piotr Gąsiorowski
Łukasza 15:1-10
7 słów
25 min 19 sek
Views: 909
Czy moje i Twoje życie jest wypełnione zachwytem dla Boga? Takim WOW - każdego dnia? Czy nie jest tak, że codzienność, rzeczywistość, te wszystkie rachunki do zapłacenia, te problemy, które trzeba rozwiązać, te doły, które trzeba wykopać, to wszystko, co trzeba zrobić - czy nie jest tak, że gdzieś to WOW nam ucieka...?
Pomocy!
Piotr Gąsiorowski
Rodzaju 1 i Jana 2:1-10
7 słów
30 min 36 sek
Views: 1036
„Kiedy Biblia mówi o Bogu, który pomaga, który jest wsparciem, to mówi o Bogu, który ingeruje w sytuacje beznadziejną. Sytuację, w której człowiek wie, że potrzebuje pomocy, ale nie ma zielonego pojęcia po tym, jak ta pomoc ma wyglądać; sytuację, w której człowiek wie, że potrzebuje pomocy, ale nie ma gotowego scenariusza, jak ta pomoc ma wyglądać…”