Kazania - archiwum

Pole uprawne

Piotr Gąsiorowski
Marka 4:1-9
37 min 58 sek
Views: 1136
Kim jest Słowo dla Ciebie?...