Kazania - archiwum

Proście, a będzie wam dane...

Wiliam Shaw
Mateusza 7:7-11
27 min
Views: 141
Nie wiem jak to jest z wami, ale ja czasami kiedy się modlę czuję, jakby moje modlitwy nie były wysłuchane... Modlę się o chleb, a otrzymuję kamień...