Kazania - archiwum

Szczodrość

Kazania z tego cyklu

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...