Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - mądrość

Jednorożec
Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 150
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...
W drodze ku dojrzałości
Ks. Leszek Czyż
1_Koryntian 2:12-3:4
43 min 3 sek
Views: 640
„Im więcej daje Bogu okazji, żeby inwestował w moje życie, im więcej czasu spędzam z Bogiem, tym bardziej Bóg mnie obdarza swoją mądrością i poznaniem…”
Większy
Marta Shaw i Wiliam Shaw
Przysłów 9:10
30 min 16 sek
Views: 550
„Bóg często działa w nowy sposób, którego się nie spodziewamy. W Biblii mamy wiele przykładów tego, jak ludzie spodziewali się, że Bóg zadziała w jakiś konkretny sposób, a On zrobił coś zupełnie innego. I jeżeli trzymamy się naszych pudełek czy kategorii, to możemy nie zauważyć, co Bóg robi…”
Piotr Gąsiorowski
Objawienie Św. Jana
31 min 32 sek
Views: 2078
„W chwilach zwątpień, to, czego najbardziej potrzebujemy, to potwierdzenia, że to, w co wierzymy, jest niewzruszone, jest niezmienne…”