Kazania - archiwum

Ostatnie kazania tego nauczyciela

Jedni drugich brzemiona noście...
„Mamy taką tendencję, aby myśleć o sobie wyżej, wznioślej. Szczególnie jak widzimy, że brat upadł. Zapominamy o tym „jedni drugich”…
Jedni drugim
Tomasz Mikułowski
Galatów 6:1-5 i Łukasza 2:15
26 min 25 sek
Views: 375
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ef 4,32”
Doświadczanie Boga
Tomasz Mikułowski
Jana 14:5-10
37 min 55 sek
Views: 533
„Jesteśmy sformatowani. Mamy pewnego rodzaju oczekiwania, jak to powinno wyglądać, jak tamto powinno wyglądać. I nawet jeśli jest to nasze pierwsze doświadczenie, to my już przewidujemy jakie ono będzie...”
Ambasadorzy
„Jak często myśleliście o sobie, że moglibyście stanąć przed kimś i przedstawić swój kraj pochodzenia? Ale nie Polskę, tylko ten swój kraj pochodzenia – ten w sercu, ten w duszy. Ten kraj, którym jest Niebo…”
Postanowienie
Tomasz Mikułowski
Mateusza 2:1-3 i Filipian 4:4-7
25 min 51 sek
Views: 866
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,6-7