Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
32 min 55 sek
Views: 707
„Czy to, czego dotyczy cała akcja, jest swojego rodzaju kontraktem między Bogiem a szatanem, gdzie próbuje się jakiegoś biednego człowieka w tym, ile może znieść? A przecież wierzymy w to, że Bóg nie ma nic wspólnego z tym, co jest złe…”