Kazania - archiwum

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...