Kazania - archiwum

Zmiana

Piotr Gąsiorowski
Mateusza 4:17 i Marka 1:15
20 min 24 sek
Views: 2127
„Przyszłość nie tyle jest zadaniem do wykonania czy celem do osiągnięcia, ale jest przestrzenią, w której możesz doświadczyć Bożego działania…”