Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - znaczenia

Słowo
Piotr Gąsiorowski
Apokalipsa 2:18-29
Listy
33 min 43 sek
Views: 1947
„Słowo, które słyszeli od apostołów nie miało dla nich wystarczającego autorytetu. Szukali czegoś, co przyniesie im dodatkowe informacje. Czegoś, co było ponad apostolskie nauczanie…”