Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - przymierze

Miłość
„Bez względu na wszystko, najważniejszą i najistotniejszą deklaracją Boga dla nas jest ta, że On będzie z nami…”