Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - dyscyplina

Pole uprawne
Piotr Gąsiorowski
Marka 4:1-9
37 min 58 sek
Views: 1122
Kim jest Słowo dla Ciebie?...