Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - szczodrość

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...