Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - dawanie

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...