Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Dary

Dar
Piotr Gąsiorowski
Sędziów 13:20-14:20
29 min 58 sek
Views: 1483
"To co otrzymujemy, bardziej świadczy o darczyńcy niż o obdarowanym..."
„Kiedy Bóg w swojej mocy schodzi do swojego narodu, kiedy Bóg w pełni swojej mocy ingeruje w życie Kościoła, to czyni je skutecznym, to czyni je efektywnym. Bóg wciąż działa z taką samą mocą, bo tak jak natura Ducha św. jest niezmienna, zmieniają się tylko i wyłącznie okoliczności i metody Jego działania, tak Jego Kościół powinien działać niezmiennie z tą samą mocą, z tą samą siłą przemiany ludzkiego życia... ”