Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Kościół

Ludzie wokół nas
„Zbyt często, zamiast mówić ludziom o Chrystusie, ścigamy się w wyłączności na prawdę! Zbyt często chcemy być radykalni w swojej wierze, zapominając, że jedyny bezpieczny radykalizm to ten, który sprawi, że nasza miłość jest radykalna…”
Ostatnie słowa
„Cały sens tego, o czym ich uczył, cały sens tego, co im zademonstrował, co im pokazał, cały sens tego, co głosił, tego czego doświadczyli, leży w tym, aby nie zatrzymali tego dla siebie…”
Historia o współczesnym kościele
„Kiedy myślę o współczesnym świecie, kiedy myślę o współczesnym kościele, mam czasami uczucie, że dlatego iż jest tak wiele potrzeb wokół nas, tak wiele sytuacji, które trzeba rozwiązać, tak wiele spraw, którymi trzeba się zająć, to w wyniku tego nie zawsze pozostajemy wiernymi naszemu powołaniu…”
Schronienie
„Czym dzisiaj jest dla ciebie kościół? Czym jest chodzenie do kościoła? Czym jest dla ciebie dzisiaj relacja z Bogiem?...”
Kwalifikacje
„W jaki sposób Jezus realizował politykę kadrową?...”
Wpływ
„To, co masz w sobie, wywiera wpływ. Jest tą mocą, którą zarządzasz, która sprawia, że rzeczywistość, w której funkcjonujesz, jest temu poddana...”
Wiara bez Kościoła
Piotr Gąsiorowski
Jakuba 2:17
23 min 7 sek
Views: 1318
„To nie jest moja prywatna sprawa! To nie jest coś, co wymyśliłem! To nie jest tak, że rano się obudziłem po koszmarze nocnym i postanowiłem, że stanę na czele...! Spotkałem Boga! A to, co robię, jest wyrazem tego spotkania…”
Opowieść o Kościele
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 13:44-48
16 min 51 sek
Views: 1289
„To co wam przynoszę, to co mam wam do zaproponowania jest jak największy skarb, dla którego warto zaryzykować wszystko i podjąć wszelkie ryzyko i wszelkie działanie, aby tego nie stracić! Nie oznacza, że będzie idealnie! Jednak, jeśli masz już tę perłę, to nie poddawaj się, nie rezygnuj, bo to, co mam wam do zaproponowania, NIGDY PRZEZ BRAMY PIEKIELNE NIE ZOSTANIE POKONANE!!...”
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 9:35-36
27 min 25 sek
Views: 967
„Aby zobaczyć, jak jest naprawdę, jaka jest rzeczywista sytuacja ludzi, którzy żyją – trzeba z nimi BYĆ…”
„Jeśli masz w sobie pragnienie, niezaspokojoną tęsknotę, jeśli masz świadomość tego, że czegoś Ci brakuje, to Chrystus dzisiaj mówi do Ciebie: 'Nie udawaj'…”