Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - zaspokojenie

Piotr Gąsiorowski
21 min 43 sek
Views: 657
„Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy historię narodu izraelskiego, jakże często czytamy: Bóg Abrahama, Jakuba i … Izaaka. Gdyby nie jedno wydarzenie, gdyby nie jedno pragnienie, w miejsce Izaaka powinniśmy wpisać Ezawa…”