Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - porządek

Piotr Gąsiorowski
Modlitwa
31 min 59 sek
Views: 1105
„Modlitwa przecież, to nie instrukcja obsługi dla Boga, jak ma się z nami obchodzić…”
Piotr Gąsiorowski
28 min 30 sek
Views: 631
„Bóg w swoim działaniu jest autentyczny. To nie jest Bóg teorii, Bóg, który tylko opowiada o swojej Miłości, Prawdzie Sprawiedliwości, Wierności, Zbawieniu!!! To jest Bóg, który autentycznie każdą z tych rzeczy, o których mówił, wprowadził w czyn!...”