Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Rachela

Interwencja
Radek Siewniak
Sędziów 13:1-3
50 min 31 sek
Views: 193
„Bóg będzie działał w twoim życiu na tyle, na ile ty mu pozwolisz. Jeżeli pozwolisz Mu na trochę, On będzie działał trochę. Jeżeli pozwolisz Mu na wszystko, On przekroczy Twoje wyobrażenia…”
Piotr Gąsiorowski
21 min 50 sek
Views: 732
„Czy nie zdarzyło się wam zmagać z sytuacjami, w których ktoś wam dał do zrozumienia, że ze względu na rzeczy, które i tak nie pochodzą od niego lub niej, które i tak nie są jego lub jej zasługą, czuje się lepszy?...”