Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - ciemność

Zmaganie
Mathew Blake
Palmów 37:4 i 2_Koryntian 4:6-9
29 min 10 sek
Views: 182
„Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca…”
„Cierpicie, boli was to i zmagacie się. To, co widzicie wokół siebie, jest jak zniszczenie po przejściu szarańczy. Trudno wam jest dostrzec Boga, trudno wam jest dostrzec Jego działanie. Wydaje się wam, że On was nie słyszy… A Jan mówi: ‘Cisza ogarnęła niebo’…”
Piotr Gąsiorowski
Światłość
18 min 55 sek
Views: 1106
„Nie spalajmy się sami w sobie! Jeśli nasze lampy świecą, to po to żeby rozproszyć ciemność, po to, żeby rzeczywistość tego miasta się zmieniła...”