Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - miłosierdzie

Kochający czy kochany?
Piotr Gąsiorowski
25 min 1 sek
Views: 590
„Bo sprawiedliwość nie jest karą za grzechy, nie jest wyciąganiem konsekwencji – tym zajmuje się dyscyplina…”