Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - cudzołożnica

Piotr Gąsiorowski
25 min 1 sek
Views: 590
„Bo sprawiedliwość nie jest karą za grzechy, nie jest wyciąganiem konsekwencji – tym zajmuje się dyscyplina…”