Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - gniew

Niedoskonałość
Piotr Nabielec
Marka 10:17-22
44 min 26 sek
Views: 136
„Ktoś może was kochać, mimo że nie chciało się wam rano wstać z łóżka ten jeden raz; albo zachowaliście się okropnie, a ktoś dalej może was kochać; albo czwarty dzień z rzędu jest wam tak przykro, że nie możecie się zmobilizować, żeby coś zrobić i ktoś nadal może was kochać. Czy to jest dziwna myśl?...”
Samodzielność
„Czytałem różne książki. Wyczytałem takie zdanie: ‘Ojcze! Przyszły tato! Twoja żona może odczuwać w czasie porodu pewien dyskomfort.’ Tak było napisane. Poród mojego starszego dziecka, córki, trwał 8 godzin. I kiedy odebrałem ją razem z mamą ze szpitala, zapytałem moją żonę, czy odczuwała pewien dyskomfort w czasie porodu…”
Opuszczony
„On chce być obecny w miejscu, w którym jesteś. Chce być obecny przy Tobie niezależnie od tego, czy doświadczasz zdrady, oszustwa, kłamstwa, wątpliwości, obawy. Cokolwiek to jest, Jego nic nie zatrzyma, bo On chce w twoim i moim życiu, dokonać swojego dzieła...”
Gniew
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 21:12-13 i Efezjan 4:26
26 min 49 sek
Views: 1282
„ Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ef 4,26”
Piotr Gąsiorowski
Objawienie Św. Jana
30 min 41 sek
Views: 910
„Przez chwilę, pomyślcie o najbardziej ekscytujących pięciu minutach swojego życia…”