Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - księga

Piotr Gąsiorowski
Objawienie Św. Jana
28 min 14 sek
Views: 2925
„Nie o czasach i chwilach, ale o obecności Boga w Jego Kościele, o triumfie Chrystusa w życiu każdego z nas (…) Bóg nie dał nam swojego Objawienia i swojego Słowa po to, abyśmy gubili się w domysłach, ale jak jest napisane we wstępie tej księgi – dał je po to, abyśmy byli błogosławieni…”