Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - zamierzenia

Postanowienie
Tomasz Mikułowski
Mateusza 2:1-3 i Filipian 4:4-7
25 min 51 sek
Views: 866
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,6-7