Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Słowo

Pole uprawne
Piotr Gąsiorowski
Marka 4:1-9
37 min 58 sek
Views: 1142
Kim jest Słowo dla Ciebie?...
Relacja
Piotr Gąsiorowski
2_Tymoteusza 4:1-2
Tymoteusz
36 min 18 sek
Views: 1205
„Tak długo, jak długo w relacji z innymi ludźmi nie ujawnia się twoje odkupienie, twoje zbawienie, twoja miłość, prawda, łaska, dobro, wybaczenie, siła, moc – to wszystko, co otrzymujemy od Boga, tak długo nie żyjemy w prawdzie!...”
Teraz Ty!
„Kiedy Słowo staje się osobiste... Kiedy Słowo Boga staje się twoje, to Ono przestaje być tylko informacją, a staje się twoim Życiem...”
Oczekiwanie
Piotr Gąsiorowski
Hebrajczyków 13:8
23 min 35 sek
Views: 2074
„Na jakiego Boga oczekujesz? Co w Twoim oczekiwaniu i relacji z Bogiem jest niezmienne i niepowtarzalne?...”
Trawa
„Bez względu na to, jak krucha i niepewna jest rzeczywistość wokół nas, każdy z nas, każdy człowiek nosi w sobie cząstkę wieczności...”
Spróbuj raz jeszcze!
Piotr Gąsiorowski
Łukasza 5:1-11 i Izajasza 40:31
31 min 48 sek
Views: 1782
„Zmęczeni, wcale nie szczególnym wysiłkiem, ale zmęczeni codziennością, potrzebujemy podjąć decyzję, nie tyle o tym, co czeka nas jutro lub pojutrze, ale na ile w tym, w czym jestem, ufam Bogu… ‘Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.’ Iz 40,31…”
Piotr Gąsiorowski
23 min 33 sek
Views: 711
„Nie masz siły? Nie wiesz, co zrobić? Ten, który jest Źródłem wszelkiej mocy, chce do ciebie przemawiać. Ten, który jest Początkiem i Końcem każdej rzeczy, Wszechmogący Bóg, chce do Ciebie mówić. Bez względu na to jak bardzo czujesz się odrzucony, bezsilny, pozbawiony nadziei...”