Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Królestwo Boże

Ambasadorzy
„Jak często myśleliście o sobie, że moglibyście stanąć przed kimś i przedstawić swój kraj pochodzenia? Ale nie Polskę, tylko ten swój kraj pochodzenia – ten w sercu, ten w duszy. Ten kraj, którym jest Niebo…”
Opowieść o Kościele
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 13:44-48
16 min 51 sek
Views: 1290
„To co wam przynoszę, to co mam wam do zaproponowania jest jak największy skarb, dla którego warto zaryzykować wszystko i podjąć wszelkie ryzyko i wszelkie działanie, aby tego nie stracić! Nie oznacza, że będzie idealnie! Jednak, jeśli masz już tę perłę, to nie poddawaj się, nie rezygnuj, bo to, co mam wam do zaproponowania, NIGDY PRZEZ BRAMY PIEKIELNE NIE ZOSTANIE POKONANE!!...”
Piotr Gąsiorowski
18 min 33 sek
Views: 676
„Motywacje, które nie oddają standardów Królestwa Bożego, tak naprawdę stają się samozaspokojeniem. Ich centrum staje się moje własne przejęcie, moje własne przekonanie… Nie myśl o tym co ludzkie, a pomyśl o tym, co Boskie…”