Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - wiza

Ambasadorzy
„Jak często myśleliście o sobie, że moglibyście stanąć przed kimś i przedstawić swój kraj pochodzenia? Ale nie Polskę, tylko ten swój kraj pochodzenia – ten w sercu, ten w duszy. Ten kraj, którym jest Niebo…”