Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - nieposłuszeństwo

Dar
Piotr Gąsiorowski
Sędziów 13:20-14:20
29 min 58 sek
Views: 1464
"To co otrzymujemy, bardziej świadczy o darczyńcy niż o obdarowanym..."
Wpływ
„To, co masz w sobie, wywiera wpływ. Jest tą mocą, którą zarządzasz, która sprawia, że rzeczywistość, w której funkcjonujesz, jest temu poddana...”