Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - prawo

Słowo
Piotr Gąsiorowski
Apokalipsa 2:18-29
Listy
33 min 43 sek
Views: 1986
„Słowo, które słyszeli od apostołów nie miało dla nich wystarczającego autorytetu. Szukali czegoś, co przyniesie im dodatkowe informacje. Czegoś, co było ponad apostolskie nauczanie…”
Dominacja kontra odpowiedzialność
„Odpowiedzialność to przestrzeń, w której wiodę prym, ale na podstawie okazanego mi zaufania…”
Prawo do rewanżu
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 18:21-35
36 min 37 sek
Views: 6025
„Bóg jest we wszystkim nieograniczenie szczodry. Kiedy mówi o miłości daje bez miary, łaski udziela bez ograniczeń, pokoju bez zastrzeżeń, dobra bezinteresownie, zrozumienia bez wątpliwości, akceptacji całkowicie. Kiedy mówi o nas, mówi: ‘Nie będę was kochał, tak jak wy kochacie innych’. Nie mówi, że będzie się o nas troszczył, tak jak my troszczymy się o innych, albo że będzie nam błogosławił tak, jak my błogosławimy innym. Nie mówi, że będzie nas prowadził, tak jak my prowadzimy innych lub będzie o nas zabiegał, tak jak my zabiegamy o innych, ale mówi ‘Wybaczę wam tak, jak wy wybaczacie innym…” [Kazanie wygłoszone podczas wspólnego nabożeństwa krakowskich kościołów ewangelicznych z okazji Wielkiego Piątku]
Historia o niedecyzyjności
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 19:16-22
27 min 49 sek
Views: 1750
„Świat wypełniony jest różnymi opcjami. Ten świat wypełniony jest rzeczywistością, która zabiega o ciebie i o mnie. Bóg dał nam prawo wyboru i chce, abyśmy pośród tych wszystkich decyzji, które podejmujemy każdego dnia, wybrali Tego, Który Żyje…”