Kazania - archiwum

Dobre rady

Piotr Nabielec
Łukasza 15:11-24 i Jana 20:24-28
29 min 55 sek
Views: 706
"Bóg nie daje rad. Bóg daje przestrzeń do popełniania błędów..."