Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - ostrzeżenie

Dobre rady
Piotr Nabielec
Łukasza 15:11-24 i Jana 20:24-28
29 min 55 sek
Views: 706
"Bóg nie daje rad. Bóg daje przestrzeń do popełniania błędów..."
Piotr Gąsiorowski
2_Samuela 12:1-31
Dawid
31 min 54 sek
Views: 2618
I niby nic złego się nie wydarzyło, ale zaczęli chybiać celu! Zaczęli funkcjonować w rzeczywistości, która nie była dla nich przeznaczona, zaczęli funkcjonować w kontekście, który nie był ich kontekstem, znajdowali się w miejscu, w którym nie powinni się nigdy znaleźć. To był początek mijania się z przeznaczeniem…”