Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
30 min 45 sek
Views: 1318
„Zwykły człowiek, zajęty codziennymi obowiązkami, otrzymuje jasną informację, co Bóg dla niego zaplanował…”