Kazania - archiwum

Łaska

„Tymoteuszu, mój synu, niech łaska, którą okazał Ci Chrystus Jezus, będzie dla Ciebie źródłem siły…”