Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - zasługa

Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...
Łaska
„Tymoteuszu, mój synu, niech łaska, którą okazał Ci Chrystus Jezus, będzie dla Ciebie źródłem siły…”
Dlaczego jesteś chrześcijaninem?
„Chcemy Boga skontrolować, ugrzecznić. Tak, żeby był udomowiony…”
Historia o niedecyzyjności
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 19:16-22
27 min 49 sek
Views: 1757
„Świat wypełniony jest różnymi opcjami. Ten świat wypełniony jest rzeczywistością, która zabiega o ciebie i o mnie. Bóg dał nam prawo wyboru i chce, abyśmy pośród tych wszystkich decyzji, które podejmujemy każdego dnia, wybrali Tego, Który Żyje…”