Kazania - archiwum

„Każdego dnia zadawajmy sobie pytanie: Na jakim fundamencie buduję?...”