Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - okoliczności

„Każdego dnia zadawajmy sobie pytanie: Na jakim fundamencie buduję?...”