Kazania - archiwum

Stracone okazje

Piotr Gąsiorowski
Marka 14:32-42 i Marka 10:17-22
32 min 12 sek
Views: 1144
„Za każdym razem, kiedy Bóg chce, żebyśmy przyjęli Jego zaproszenie – to chce, żebyśmy wykroczyli ze świata naszych naturalnych możliwości, ze świata swoich naturalnych potrzeb i weszli w Jego ponadnaturalne możliwości i ponadnaturalny świat. On ma dla nas więcej niż to, co my ogarniamy i rozumiemy…”