Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
Łukasza 9:51-57
22 min 7 sek
Views: 659
„Chrystus przyszedł także po to, albo przede wszystkim po to, żeby ochronić nas przed negatywnymi konsekwencjami naszych decyzji i naszych zachowań…”