Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - złość

Rozstanie
Piotr Gąsiorowski
Dzieje_Apostolskie 1:1-12
20 min 31 sek
Views: 1785
„Jutro – nie może być przedmiotem waszej wiedzy, ma być przedmiotem waszego zaufania. To, co nastąpi jutro, nie jest konsekwencją tego, co wiecie, ale jest konsekwencją tego, komu ufacie…”
Bóg służący bezbożnym czyli kilka refleksji o bałwochwalstwie
Tomek Żółtko
2_Królewska 5:1-19
39 min 20 sek
Views: 692
„Nasza intuicja podpowiada nam: ‘Zrób coś. Odnieś jakiś sukces. Pokaż Bogu, że nie jesteś taki najgorszy’ czyli idź do dalekiej krainy, zabij smoka, przytargaj jego cielsko przed Boży tron i powiedz: ‘Boże, to prawda, wiele mi nie dostaje, zgrzeszyłem, ale popatrz, tu jest ten smok i jego cielsko. Ja go zabiłem. Proszę doceń to. Nie byle kto jest w stanie zabić smoka dla Ciebie’..."
Gniew
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 21:12-13 i Efezjan 4:26
26 min 49 sek
Views: 1286
„ Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ef 4,26”
Piotr Gąsiorowski
Łukasza 9:51-57
22 min 7 sek
Views: 663
„Chrystus przyszedł także po to, albo przede wszystkim po to, żeby ochronić nas przed negatywnymi konsekwencjami naszych decyzji i naszych zachowań…”