Kazania - archiwum

Duch Święty

Kazania z tego cyklu

Talent czy dar
„Problem Kościoła polega na tym, że bardzo często chcemy, aby ludzie w kościele robili to, do czego są utalentowani…”
Jedność
„Bo On jest tym, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. To jest Ten, który będzie wspierał nas w naszych niemocach. To jest Ten, który będzie nam podpowiadał, co mamy mówić, kiedy nie będziemy wiedzieli, co mamy mówić…” (słaba jakość nagrania)