Kazania - archiwum

Nie KOP

Kazania z tego cyklu

Piotr Gąsiorowski
Nie KOP
29 min 21 sek
Views: 685
„Bardzo łatwo podejmujemy decyzję przekreślania, odrzucania, dlatego że – jak w krytykowaniu, jak w osądzaniu, tak w przekreślaniu – siebie stawiamy w punkcie centralnym…”
Piotr Gąsiorowski
Mateusza 23:23-28
Nie KOP
22 min 51 sek
Views: 726
„Ten, który zna nas doskonale; Ten, który wie i zna całą prawdę o każdym z nas; Ten, który mógł wyrazić swoją opinię o każdym z nas w dowolny sposób, powiedział: ‘Wiem, jaki jesteś i nie zostawiam Ciebie samego z tym’…”