Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - wdzięczność

100 błogosławieństw
Piotr Gąsiorowski
1_Tesaloniczan 5:18
24 min 55 sek
Views: 1113
„Oto dzisiaj w Twoim życiu chcę wszystko nowym uczynić…”
Wdzięczność
Piotr Gąsiorowski i Beata Janik
Łukasza 17
17 min 39 sek
Views: 1089
„Przychodzi do Niego 10-ciu trędowatych, prosząc o uzdrowienie. Jezus im mówi: ‘Idźcie, pokażcie się kapłanom.’ Wszyscy zostają uzdrowieni, ale tylko jeden wraca. O pozostałych 9-ciu mówi się, że byli niewdzięczni. A ja mam w sobie na to niezgodę. Wydaje mi się niemożliwe, żeby oni nie byli wdzięczni…”
Odpocznij!
Marta Shaw
Rodzaju 2:2 i Wyjścia 5:4-9
33 min 5 sek
Views: 285
„Bóg wchodzi w nieustępliwy cykl produkcji – jakim był Egipt – przemawia do niego z gorejącego krzaka i mówi temu desperackiemu zmęczeniu i ciągłej pogoni za tym, żeby zbudować jeszcze jeden spichlerz i odłożyć jeszcze więcej zboża, zdecydowane ‘NIE’! (...) Zaprzestanie pracy wymaga zaufania. Wymaga zaufania, że rzeczywiście wystarczy. I takie zaufanie, takie zaprzestanie pracy jest koniecznym warunkiem, żeby dostrzec koło siebie bliźniego, i żeby być w stanie się o tego bliźniego zatroszczyć…”
Nawyk
„Ciągle mamy za mało, ciągle byśmy chcieli więcej, ale odtrutkę na to Bóg nam daje prostą: dziękujcie! To dziękowanie nas uwalnia od zrzędzenia…”
Niewdzięczność
„To, co mam, jest w jakiejś mierze konsekwencją moich zabiegów i starań, ale w zdecydowanej większości, jest to coś, co zostaje do mojego życia wniesione, coś co otrzymuję i nie mam na to wpływu. Na przykład w każdej relacji, w której jestem, ja mogę zrobić swoją część i mam nadzieję, że to, co otrzymam w odpowiedzi, będzie czymś, czego się spodziewam ale nie mam na to większego wpływu...”
Piotr Gąsiorowski
Modlitwa
31 min 59 sek
Views: 1145
„Modlitwa przecież, to nie instrukcja obsługi dla Boga, jak ma się z nami obchodzić…”