Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - posiadanie

Więcej... na kolanach
Piotr Gąsiorowski
Efezjan 3:14-21
Więcej...
29 min 29 sek
Views: 2140
„Jeśli chcecie poznać, jaka jest Głębokość, Szerokość, Długość i Wysokość mocy Boga, jeśli chcecie poznać, jakie jest działanie Boga, to czy jesteście gotowi zgiąć przed Nim swoje kolana?...”
W górę
Piotr Gąsiorowski
Filipian 3:4-8
Stąd - tam
19 min 3 sek
Views: 1784
„Wszystko, co w życiu posiadam, co sprawia, że nie wzrastam w Chrystusie, wszystko, co posiadam, co sprawia, że nie wyrastam na Jego podobieństwo, że nie jestem bliżej Niego z dnia na dzień – uznaję za stratę…”
Piotr Gąsiorowski
Wyjścia 32:1-35
22 min 21 sek
Views: 705
„Czy jest na sali ktoś, kto ma wszystkie rachunki zapłacone, wszystkie zobowiązania finansowe zrealizowane, nie ciąży na nim żadne niezapłacone zobowiązanie finansowe?...”
Piotr Gąsiorowski
22 min 47 sek
Views: 645
„Służba czasami staje się pułapką rozwijającego się kościoła. Bo służba to wcale nie namnażanie kolejnych aktywności. Służba to jest nasze zaangażowanie w to, co już posiadamy. Służba to tak naprawdę jest pytanie o to, co zrobisz z tym, co Bóg już Tobie dał! A nie o to, co zrobisz z tym, co być może nadejdzie albo co będzie możliwe kiedy będziemy mieli więcej ludzi, większy budżet, inne pomieszczenie…”
Piotr Gąsiorowski
Droga Mojżesza
26 min 53 sek
Views: 1311
„Apostoł Paweł, kiedy pisze swój list do Koryntian, kiedy pisze do tego zboru, który był taki pełen doświadczenia Bożego działania, zboru, który na różne sposoby doświadczał tej niezwykłości Boga, pisze im o czterech rzeczach, które są grzechem w oczach Boga, grzechem, który prowadzi do śmierci. Pierwszy: bałwochwalstwo, drugi: wszeteczeństwo, trzeci: kuszenie Boga, czwarty: NARZEKANIE! Niezadowolenie z tego, co mamy! Ciągle mamy mało, i ciągle jest nie tak, i ciągle jest źle. Ciągle Bóg nie zrobił tego, co ja bym chciał...