Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
Wyjścia 32:1-35
22 min 21 sek
Views: 705
„Czy jest na sali ktoś, kto ma wszystkie rachunki zapłacone, wszystkie zobowiązania finansowe zrealizowane, nie ciąży na nim żadne niezapłacone zobowiązanie finansowe?...”