Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - opiekun

Przywódca
„Wielkość lidera nie liczy się tym, iloma ludźmi zarządza, ale liczy się w tym, ilu ludziom służy...”