Kazania - archiwum

Przywódca

„Wielkość lidera nie liczy się tym, iloma ludźmi zarządza, ale liczy się w tym, ilu ludziom służy...”