Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - Pocieszyciel

Ogień
„Odkąd Duch Święty zamieszkał w Tobie, całe niebo zaczęło patrzeć na to, co zrobisz z tym, co zostało Ci dane. Bo została Ci dana dokładnie ta sama obecność, która wzbudziła Jezusa z martwych…”
Jedność
„Bo On jest tym, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. To jest Ten, który będzie wspierał nas w naszych niemocach. To jest Ten, który będzie nam podpowiadał, co mamy mówić, kiedy nie będziemy wiedzieli, co mamy mówić…” (słaba jakość nagrania)
Piotr Gąsiorowski
18 min 57 sek
Views: 564
„Kiedy Chrystus zapowiadał zesłanie Ducha św., powiedział: ‘Ja musze odejść, bo przyjdzie Ten, który będzie waszym Pocieszycielem. Będzie waszym 'Parakaleo’. Parkaleo oznacza ‘iść obok, towarzyszyć komuś w drodze’. Niestety w naszych Bibliach w języku polskim to słowo jest przetłumaczone jako napomnienie. A więc, kiedy Chrystus zapowiadał przyjście Ducha Św., mówił, że przyjdzie Ten, który będzie wam towarzyszył w drodze, będzie szedł obok was, będzie was wspierał. I za każdym razem, kiedy w Biblii w języku polskim czytamy słowo ‘napomnienie’, warto pamiętać, że tak naprawdę czytamy o tym, że Bóg w pełni swojej mocy, towarzyszy nam w drodze. Bóg angażuje całą swoją moc, aby stanąć obok osoby, która w tym momencie potrzebuje pomocy…”