Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - przyjaciele

Jedni drugim
Tomasz Mikułowski
Galatów 6:1-5 i Łukasza 2:15
26 min 25 sek
Views: 375
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ef 4,32”
Oczekiwanie
Piotr Gąsiorowski
Hebrajczyków 13:8
23 min 35 sek
Views: 2070
„Na jakiego Boga oczekujesz? Co w Twoim oczekiwaniu i relacji z Bogiem jest niezmienne i niepowtarzalne?...”