Kazania - archiwum

Jedni drugim

Tomasz Mikułowski
Galatów 6:1-5 i Łukasza 2:15
26 min 25 sek
Views: 374
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ef 4,32”